STOCKHOLM CULTURE AWARDS

Om stiftelsen

Kära medlemmar,

Stockholm Cultural Foundation, även kallad Stockholm

Culture Association/Stockholm Culture Awards har som syfte att lyfta fram och prisa kulturpersonligheter i världsklass, som är kunniga och framstående inom sitt område och som arbetar hårt för att stärka den klassiska konstens ställning i och för Stockholm och göra dem mer tillgängliga för alla.

Stockholm ska stärkas i sin roll som kultur- och kunskapsstad. Både svenska och utländska medborgare är valbara. Stockholm Culture Awards meritmedaljer och diplom delas ut i kategorierna klassisk och modern musik, klassisk konst, arkitektur, film, skulptur, måleri, dans, matkonsten som kultur, släkthistoria och kulturell matematik, nämligen matematik som har ett stort kulturellt inflytande.

I början av 1980-talet grundades Stockholms kulturfond av Rikard Högberg, Sverker Littorin, Hans Wernstedt och Hans von Gaffron från Stockholms Nation i Uppsala.

Stockholm Culture Foundation eller Stockholm Culture Awards har gjort mycket; från att rädda kulturbyggnader på Långholmen i Stockholm, hällristningar i Herrebro utanför Norrköping, demonstrera mot byggandet av en motorväg (som flyttades), dela ut förtjänstmedaljer till MTV-stjärnor på Kåtorps Gård i Roslagen, bygga monument i S:t Petersburg över den gamla svenska staden Nyen (senare omdöpt till S:t Petersburg) för att dela ut förtjänstmedaljer på Kungliga slottet i Stockholm och i den blåa Salen i Stockholms Stadshus.

För mer information, besök Stockholm Culture Awards

Facebooksida: www.facebook.com/groups/stockholmskultur.

2012 års prisutdelning i kungliga slottet i stockholm (www.youtube.com) 

Stockholm Cultural Foundation samlar medlemmar och andra som är intresserade av Stockholms kultur, historia och utveckling i en snabbt föränderlig värld. Stockholm Cultural Foundation är också intresserad av länders påverkan på stadens kulturella och historiska utveckling.

Stockholms kulturstiftelse bildades 1983 av en grupp studenter, som blev bekanta med varandra under universitetsstudierna vid Uppsala universitet. De flesta av dem var aktiva medlemmar i Stockholms Nation under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal. Det gemensamma intresset var Stockholms kultur och historia.

Genom åren har kretsen av intresserade breddats och Kulturfondens fokus på stadens kultur och historia i ett internationellt sammanhang har utökats.

Kulturstiftelsen Stockholm samlar sina andelsägare till en årlig utdelning av medaljer och diplom, under namnet Stockholm Culture Awards, med efterföljande middag och dans.